De weg naar ontwaking

Begint hier

De missie van Journey of Awakening is om de mensheid te helpen en te ondersteunen in het proces van ontwaken van de oneindige waarheid die wij als mens in essentie zijn.

In tevens het ondersteunen van het transformatie proces van de aarde, leveren we een enorme bijdrage zodra we onze eigen transformatie aangaan. De weg naar het herinneren van wat en wie wij werkelijk zijn als mens.
Als energetische wezens zijn we in staat onze pure waarheid, onze pure staat van zijn te gaan leven, waardoor we werkelijk in staat zijn om de energie van datgene wat ons niet meer dient in onszelf en om ons heen en collectief te transformeren.
Hierdoor zal de mens weer de eenheid en verbondenheid met al dat leeft gaan ervaren.
Iedere stap die we hierin zetten is een stap van liefde voor onszelf en daarmee tevens voor het grotere geheel.

Eeuwen en generaties lang wordt er van alles aan gedaan om de mensheid weg te houden bij haar ware kracht, door o.a. onderdrukking, angst-, verdeel- en heerssystemen, onderwijssysteem, hebzucht en macht, oorlogen, vervuiling van het levende ecosysteem en noem maar op.
Als we onze waarheid leven zullen ons bij de uitdagingen op ons pad, oplossingen aangereikt worden, vanuit het oneindige bewustzijn.
Wat de mensheid lang heeft geaccepteerd en onze voorouders al voor streden, zal niet langer geaccepteerd worden maar getransformeerd in onszelf en in het geheel zodat we meewerken aan een liefdevolle, harmonische, vredige nieuwe aarde voor onze kinderen en toekomstige generaties.

De sluier is opgelicht, de tijd is nu.

Wees welkom!